การเลือกใช้เครื่องฟอกอากาศ

39 0
air conditioning on a wall

เครื่องฟอกอากาศถือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นตัวเลือกสุดท้ายที่จะซื้อใช้ เพราะไม่ค่อยเห็นความจำเป็นที่มีไว้ใช้ แต่ในความเป็นจริง ในอากาศรอบๆตัวจะมีฝุ่นมากมายและเราก็สูดดมเข้าไปในร่างกายทุกวัน โดยเฉพาะในห้องนอนที่เป็นระบบปิด ฝุ่นก็จะยิ่งคลุ้งอยู่ในห้องไม่ได้ระบายออกไปไหน เครื่องฟอกอากาศจึงมีหน้าที่สำคัญที่จะกรองฝุ่นหรือสิ่งสกปรกในอากาศออก ทำให้หายใจได้สบายมากขึ้น

การเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศ ควรพิจารณาดังต่อไปนี้

  • Air Volume หรือ Air Flow เป็นสิ่งแรกที่ต้องพิจารณาเพราะยิ่งค่าสูงเท่าไหร่ ปริมาณอากาศที่กรองก็จะยิ่งเร็วขึ้น เพราะเครื่องที่มี Air Flow สูงจะฟอกและปล่อยอากาศบริสุทธิ์ออกมาได้เร็วกว่า หากห้องมีขนาดใหญ่ให้พิจารณาค่านี้เป็นพิเศษ
  • Clean Air Delivery Rate หรือ CADR เป็นค่าที่บอกเกี่ยวกับการฟอกสิ่งสกปรกว่าได้ปริมาณมากแค่ไหนในหนึ่งนาที โดยสิ่งสกปรกที่วัดกันคือ ควันบุหรี่ ฝุ่นละออง และเกสรดอกไม้
  • Room Size, Area Coverage หรือขนาดห้องที่เหมาะสม ขนาดห้องเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรู้ก่อนท่ะเลือกซื้อเครื่องฟอกอากาศ เพราะถ้าห้องมีขนาดใหญ่เกินไปจะทำให้เครื่องกรองอากาศไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ อากาศก็จะสะอาดไม่ทั่วถึง
  • Noise Level หรือระดับเสียง เสียงของเครื่องฟอกอากาศ อาจไม่ใช่สาระสำคัญแต่ถ้าหากเสียงดังเกินไปอาจจะรบกวนและทำให้นอนไม่หลับอาจส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาว
  • Power Usage หรืออัตราการกินไฟ หากกังวลเรื่องการใช้ไฟ อาจจะดูเครื่องฟอกอากาศที่สเปคใกล้เคียงกัน เพื่อพิจารณาว่าตัวไหนกินไฟน้อยที่สุดก็จะช่วยประหยัดไฟได้มากขึ้น

เครื่องฟอกอากาศเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องปรับอากาศ แต่เครื่องฟอกอากาศจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องปรับอากาศ และเครื่องฟอกอากาศเหมาะสำหรับห้องที่อับและมีฝุ่นตลอดเวลา หรือระบายอากาศไม่ดี ทุกๆบ้านจึงควรมีเครื่องฟอกอากาศเพื่อสุขภาพที่ดี