จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดตั้ง ‘กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬาฯ’

315 0
Cancer Immunotherapy Fund

โรคมะเร็งนั้นเป็นโรคที่เกิดขึ้นกับคนเราอย่างเงียบๆและไม่ทันได้ตั้งตัว คร่าชีวิตผู้คนไปจำนวนมากด้วยคำว่าไม่มีทางรักษาหาย ต่างประเทศได้ทำการวิจัยตัวยาขึ้นมาแต่ก็ทำได้เพียงแค่ยืดเวลาให้ผู้ป่วยได้มีชีวิตอยู่ต่อนานขึ้นอีกเล็กน้อยเท่านั้น แต่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์มะเร็งครบวงจรแห่งจุฬาลงกรณ์ขึ้น และได้เข้าร่วมเป็นสถาบันพันธมิตรกับ M.D. Anderson Cancer Center มหาวิทยาลัยเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสถาบันการแพทย์ด้านมะเร็งวิทยาชั้นนำของโลก ต่อมาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้งกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬาฯ (CU Cancer Immunotherapy Fund) เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ต้องอาศัยแรงสนับสนุนและความร่วมมือจากประชาชน เอกชนและรัฐ ในการจัดหาทุน จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ และจัดสร้างสถานที่เพื่อดำเนินงานวิจัยให้สำเร็จลุล่วง

คนไทยทุกคนจะได้รับการรักษามะเร็งที่มีมาตรฐานระดับโลก

ถ้าหากทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทำการวิจัยสำเร็จ กระทรวงสาธารณสุขจะผลักดันให้ยาชนิดนี้เข้าสู่ระบบบัตรทอง เพื่อให้ประชาชนคนไทยเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมและมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นการช่วยรัฐบาลประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อยาด้วย ทีมวิจัยจะดำเนินงานนี้เพื่อชีวิตที่ยืนยาวของประชาชนและการรักษาที่ทำได้อย่างทั่วถึง

บริจาคเงินสมทบกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬาฯ

กองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็งจุฬาฯเปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อทำการวิจัยและผลิตตัวยาแอนติบอดี ซึ่งในเพจของ CU Cancer Immunotherapy Fund ได้มีการอธิบายไว้ในเพจว่าตัวยาแอนติบอดีนี้จะสามารถต้านมะเร็งได้อย่างไร เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนที่สนใจอยากจะบริจาคเงินสมทบทุน โดยทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้ระบุช่องทางการบริจาคไว้อย่างชัดเจน และมีเป้าหมายของยอดบริจาคอยู่ที่ 1 แสน 5 หมื่นล้านบาท

ช่องทางการบริจาคสมทบกองทุนภูมิคุ้นกันบำบัดมะเร็ง

หากท่านใดที่สนใจอยากจะร่วมบริจาค ทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้กำหนดช่องทางการบริจาคอย่างครอบคลุม เพื่อให้สะดวกต่อผู้บริจาค โดยช่องทางที่สามารถบริจาคได้ ได้แก่ – ตึกอานันทมหิดล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ในเวลาราชการ ได้รับใบเสร็จทันที – E-donation ผ่าน QR code โดย Internet banking ทุกธนาคาร สำหรับท่านที่ยื่นภาษี online สามารถตรวจสอบรายการบริจาคผ่าน website สรรพากรได้โดยตรงโดยไม่ต้องใช้ใบเสร็จ (เฉพาะผู้ที่ยื่นภาษีออนไลน์เท่านั้น) – สำหรับท่านที่บริจาคโดยการโอนเงิน กรุณาใช้บัญชีกระแสรายวันเป็นหลัก 045-304669-7

– ช่องทางใหม่สำหรับผู้ที่ต้องการใช้บัตรเครดิต หรือ Bill payment สามารถบริจาคผ่าน chula.ac.th/about/giving โดยท่านจะได้ใบเสร็จผ่านทาง email ค่ะ