การเลือกตั้ง ทำให้สุขภาพดีขึ้นจริงหรือไม่

312 0
Elections 2020

ผลงานวิจัยจากสหรัฐฯ เผย การเลือกตั้งและการเข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร สามารถทำให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ ในขณะเดียวกัน สถานการณ์การเลือกตั้งในประเทศไทยของเรา ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่า จะถูกเลื่อนออกไปอีกหรือไม่

กลับมาทางฝั่งสหรัฐฯ เพิ่งมีผลงานที่ถูกตีพิมพ์ในวารสาร Child Development ที่มีเนื้อหาระบุว่า การเลือกตั้งนั้นมีผลดีต่อสุขภาพ ทีมนักวิจัยของสหรัฐฯได้ทำการศึกษาความเชื่อมโยงระหว่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมกับสุขภาพของคนมาตั้งแต่ปี 1994-1995 โดยได้ทำการเก็บข้อมูลพฤติกรรมของวัยรุ่นจำนวน 9,471 คน ซึ่งในช่วงนั้นมีอายุระหว่าง 11-20 ปีเอาไว้ จากนั้นก็คอยเก็บข้อมูลมาตลอดเป็นเวลา 15 ปี

การเลือกตั้ง สอดคล้องกับการมีสุขภาพที่ดีขึ้นจริง

ทีมนักวิจัยเผยว่า คนที่เข้าร่วมงานกิจกรรมทางสังคม เช่น การเป็นอาสาสมัคร การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง หรือการเข้าร่วมความเคลื่อนไหวทางการเมือง มีแนวโน้มที่จะมีรายได้และได้รับการศึกษาที่สูงกว่า อันนี้คงยังไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจมากนัก

แต่ทว่า ผู้คนที่บอกว่าตนเองเคยทำงานเป็นอาสาสมัครและได้เข้าเลือกตั้ง จะมีแนวโน้มสุขภาพดีกว่า เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มากกว่า ไปจนถึงมีอาการซึมเศร้าและวิตกกังวลน้อยกว่า คนที่ไม่ได้ทำกิจกรรมเหล่านี้

การเลือกตั้ง ทำให้สุขภาพดีขึ้นได้อย่างไร?

ทีมนักวิจัยของสหรัฐฯให้เหตุผลว่า มีความเป็นไปได้ ที่การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเหล่านี้ จะส่งผลให้ผู้คนรู้สึกดีกับตนเองมากยิ่งขึ้น เห็นความสำคัญของตนเอง และรู้สึกว่าตนเองได้เป็นส่วนหนึ่งในสังคม ทำให้ไม่เหงา อีกทั้งยังได้รับความพึงพอใจจากการเป็นผู้ให้อีกด้วย

สำหรับงานวิจัยชิ้นนี้ ได้ยกเว้นผู้คนที่เข้าร่วมทำกิจกรรมเคลื่อนไหวทางการเมือง เช่น การประท้วงหรือเดินขบวนเอาไว้ เพราะผู้คนบางส่วนมีแนวโน้มที่จะเกิดพฤติกรรมเสี่ยง อย่างการใช้สารเสพติด ซึ่งอาจเป็นพราะมีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นหรือความขัดแย้งได้มากกว่า

ความจริวแล้ว มีงานวิจัยชิ้นอื่นที่ได้ศึกษาความเชื่อมโยงสุขภาพกับกิจกรรมทางสังคม อย่างอาสาสมัครและการเลือกตั้งในช่วงก่อนหน้านี้ ผลที่ได้รับก็ออกมาเป็นทิศทางเดียวกัน คือมีสุขภาพดีขึ้น เช่น ไม่ค่อยเกิดอาการซึมเศร้า คอยดูแลสุขภาพของตนเองสม่ำเสมอ แล้วก็เสียชีวิตได้ช้ากว่า