อักษรย่อบนผลิตภัณฑ์หมายถึงอะไร? – ผู้บริโภคควรทราบ

14 0
อักษรย่อบนผลิตภัณฑ์หมายถึงอะไร? - ผู้บริโภคควรทราบ

ปัจจุบันบน ฉลากผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่ เราจะทราบถึง ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลโภชนาการ หรือ ส่วนประกอบต่างๆของผลิตภัณฑ์ แต่อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญและเราไม่ควรมองข้ามคือ อักษรย่อบนผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่บริโภค ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษร MFG / MFD ,EXP / EXD ,BB / BBE / Reg. No. อักษรย่อเหล่านี้มีความสำคัญอย่างมากเพราะตัวอักษร / ตัวเลขนี้บอกถึงวันหมดอายุ วันผลิต ว่าเราสามารถรับประทานหรือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นี้ได้นานเพียงใด

Product Abbreviations — Interesting Facts To Know

อักษรย่อ บนผลิตภัณฑ์คืออะไร

เชื่อได้เลยว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่แทบจะไม่เคยสังเกตุถึง อักษรย่อบนผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าอุปโภคบริโภคเลยแม้แต่น้อย  แต่ผู้บริโภคทราบหรือไม่ว่าอักษรย่อเหล่านั้นมีความสำคัญมากต่อผู้บริโภค เพราะตัวอักษรย่อและตัวเลขเหล่าเป็นตัวเลขที่บอกถึงวันหมดอายุ วันผลิต ว่าเราสามารถรับประทานหรือเก็บรักษาผลิตภัณฑ์นี้ได้นานเพียงใด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้บริโภคไม่ควรมองข้ามเด็ดขาด

สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ผู้บริโภคอย่างเราควรใส่ใจมันเป็นพิเศษก่อนเลือกซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร ยา หรือเหล่าเครื่องสำอาง ก็คือวันที่ผลิตและวันหมดอายุ โดยข้อมูลที่แสดงวันผลิตและวันหมดอายุนั้นจะแสดงเป็นลักษณะของตัวย่อไว้บนบรรจุภัณฑ์ตามที่ต่าง ๆ ตัวอย่าง mfg ย่อมาจาก เช่น ก้นขวด ฝาขวด หรือข้างขวด เป็นต้น ซึ่งบางคนก็อาจจะไม่รู้ว่าตัวย่อเหล่านั้นมีความสำคัญและมีความหมายอย่างไร

FG / mfd คือ วันที่ผลิต ย่อมาจาก (Manufacturing date / Manufactured Date)

exp แปล ว่าวันหมดอายุ ย่อมาจาก (Expiry Date / Expiration Date)

bbe คือ ควรบริโภคก่อนวันที่ bbe ย่อมาจาก Best Before End

Reg. No. หมายถึง เลขที่ทะเบียนยา (ย่อมาจากคำว่า registered number) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้ออกให้ ตัวอักษร A B C บอกว่าเป็นยาสำเร็จรูปแผนปัจจุบัน

A คือ ยาสำเร็จรูปที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ

B คือ ยาสำเร็จรูปที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ แล้วมาแบ่งบรรจุภายในประเทศ

C คือ ยาสำเร็จรูปที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ (ไม่มีการแบ่งบรรจุภายหลัง)

ส่วนตัวเลขที่ใช้นำหน้าอักษร A B C ซึ่งมี 1 และ 2 มีความหมายดังนี้

  1. คือ ยาเดี่ยว (มีตัวยาสำคัญตัวเดียว)
  2. คือ ยาสูตรผสม (มีตัวยาสำคัญหลายตัว)

Batch. No. หมายถึง เลขที่ครั้งที่ผลิต ถ้ายามี Batch. No. เหมือนกัน แสดงว่า ผลิตออกมาครั้งเดียวกัน

L & C. No หมายถึง เลขที่ครั้งที่ผลิตและควบคุมคุณภาพ. ย่อมาจาก(lot and control number) มีความหมายคล้ายกับ Batch. No.

ตัวย่อเดือน น่ารู้ที่กล่องผลิตภัณฑ์

ตัวย่อเดือน น่ารู้ที่กล่องผลิตภัณฑ์

เรามารู้ความหมายของ “วันหมดอายุ / ควรบริโภคก่อน” กันก่อน ว่า 2 คำนี้มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร

“วันหมดอายุ” อักษรย่อ EXP หมายถึง เป็นวันที่บ่งบอกถึงวันที่อาหารหมดอายุ หลังจากวันนั้น ไม่ควรเอาอาหารนั้นมากิน เพราะหลังจากวันนั้นเป็นต้นไป อาหารก็จะเริ่มบูดหรือเน่าเสีย ฉะนั้นจึงไม่ควรที่จะรับประทานอาหารหลังจากวันที่กำหนดว่าหมดอายุแล้ว

“ควรบริโภคก่อน” อักษรย่อ BBE หมายถึง เป็นวันที่บ่งบอกว่าอาหารนั้นยังคงมีคุณภาพและมีรสชาติที่ดีเหมือนเดิมจนถึงวันที่ระบุไว้ตัวย่อเดือน ภาษาอังกฤษ ยังคงคุณค่าทางอาหารครบถ้วน แต่หลังจากวันนั้นไปรสชาติ คุณภาพและคุณค่าทางอาหารจะลดลง แต่ยังสามารถบริโภคได้โดยไม่มีอันตราย

จากข้อมูลข้างต้น ตัวย่อบนผลิตภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป เดือนภาษาอังกฤษตัวย่อ เช่น วัน/เดือน/ปีผลิต , วัน/เดือน/ปีหมดอายุ ตลอดจนถึง ควรบริโภคใช้ก่อนวันที่เท่าไร วัน ผลิต ภาษา อังกฤษ ข้อมูลเหล่านี้แสดงไว้เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถใช้สินค้าได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ หากพบว่าสินค้ามีระยะเวลาที่ผิดปกติหรือมีความเสี่ยง จะได้ป้องกันและหลีกเลี่ยงการใช้งานหรือรับประทานได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคนั่นเอง

ข้อสรุป

ดังนั้นก่อนที่เราจะซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เราควรดูอักษรย่อเหล่านี้ให้ดีเสียก่อน ว่าทำการผลิตเมื่อไหร่ ควรบริโภคก่อนวันไหนหรือวันหมดอายุวันที่เท่าไหร่ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้น และอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญที่เราไม่ควรมองข้าม คือ ตัวย่อเดือนภาษาอังกฤษ การเขียนวันที่ภาษาอังกฤษแต่ละประเทศจะไม่เหมือนกัน เช่น วัน/เดือน/ปี หรือ ปี/เดือน/วัน และ ปี/วัน/เดือน เป็นต้น

 

คุณอาจชอบ: