เครื่องฟอกอากาศประเภทต่างๆที่ใช้ในบ้าน

37 0
"IQ Air" Air purifier

สภาพชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันที่มีมลภาวะสูงขึ้น เช่น ควันเสียจากโรงานอุตสาหกรรม ไอเสียจากยานยนต์ ฝุ่นละออง และมลภาวะต่างๆทางอากาศ ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันทั้งในระหว่างทำงานและที่บ้านจะอยู่ในห้องปรับอากาศ ซึ่งเป็นการหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับมลภาวะทางอากาศได้ในระดับหนึ่ง แต่อากาศภายในห้องจะเป็นอากาศหมุนเวียน และถ่ายเทออกสู่บรรยากาศภายนอกเพียงเล็กน้อย ทำให้ควันและฝุ่นยังฟุ้งกระจายอยู่ทั่วไป เป็นแหล่งแพร่เชื้อ และไม่เป็นผลดีต่อผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้หรือระบบทางเดินหายใจ เครื่องฟอกอากาศในบ้านจึงเป็นทางเลือกที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจเกี่ยวกับสุขภาพ

  • เครื่องฟอกอากาศแบบใช้แผ่นกรองคาร์บอน เป็นเครื่องฟอกอากาศชนิดที่ใช้คาร์บอน ซึ่งเป็นสารที่ทำปฏิกิริยาดูดกลิ่นสกปรก และกลิ่นอับชื้นในอากาศ โดยใช้ไส้กรองที่มีเป็นส่วนผสมของคาร์บอนที่เป็นตัวดักจับกลิ่นจากอากาศที่ถูกเป่าหรือดูดหมุนเวียนผ่านไส้กรอง
  • เครื่องฟอกอากาศแบบใช้ประจุไฟฟ้า เครื่องฟอกอากาศชนิดนี้สามารถกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ ซึ่งสามารถดักจับฝุ่นละอองที่ฟุ้งกระจายที่อยู่ในอากาศ และยังสามารถกรองฝุ่น เกสรดอกไม้ ควันบุหรี่ ขนสัตว์เลี้ยง รวมทั้งกลิ่นของสารระเหย กลิ่นของน้ำยา และสารเคมีต่างๆที่ใช้ในครัวเรือน เครื่องฟอกอากาศชนิดนี้เหมาะกับผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ หรือโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ
  • เครื่องฟอกอากาศแบบประสิทธิภาพสูง เป็นเครื่องฟอกอากาศที่สามารถกรองอากาศได้บริสุทธิ์ถึง 99.97% เพราะใช้ไส้กรองแบบเดียวกับที่ใช้ในห้อง Clean Room ในอุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์บางประเภท หรือสำหรับห้องผ่าตัดในโรงพยาบาลแต่ไม่สามารถดูดซับกลิ่นและควันได้
  • เครื่องฟอกอากาศแบบผสม เป็นเครื่องฟอกอากาศที่รวมข้อดีของเครื่องฟอกอากาศต่างชนิดไว้ด้วยกัน ทำให้เครื่องฟอกอากาศชนิดนี้สามารถกำจัดกลิ่นควัน และฝุ่นละอองได้ในเครื่องเดียวกัน